Disclaimer

Disclaimer van AppartementenGroningen

AppartementenGroningen is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementenGroningen, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementenGroningen zijn verbonden. AppartementenGroningen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementenGroningen beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementenGroningen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementenGroningen worden aangeboden. AppartementenGroningen garandeert niet dat de op AppartementenGroningen aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementenGroningen garandeert ook niet dat de op AppartementenGroningen aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementenGroningen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementenGroningen hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementenGroningen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementenGroningen. U vrijwaart AppartementenGroningen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementenGroningen.